Фондация „Светлина за живот” е учредена през 2001 г.
от двама български терапевти - Мария Терзиева, Мадлена
Орозки заедно с Джейн Стрийтър - окупейшънъл терапевт
от Великобритания, които обединиха усилията си за
промяна в качеството на живот на хората с увреждания 
в България.
Организацията е изградена от мултидисциплинарен екип
от терапевти, избрали да посветят професионалните си
умения за подобряване начина на живот на хората с
увреждания в България. Причината за дълготрайната
посветеност към работата на Фондацията се корени в
увереността ни, че чрез осигуряването на социална,
медицинска рехабилитация и духовна подкрепа ние
можем да донесем надежда, можем да облекчим социалното
страдание и да помагаме на хората с увреждания в
максимална степен да развият своя потенциал, да бъдат
социално активни и независими. За eкипа професионализмът,
съчетан с любов, грижа и състрадание, са определящи.

Фондация „Светлина за живот” притежава лицензи за
предоставяне на социални услуги № 197 от 09.02.2004 г.,
4080 от 24.02.2009 г., 4081 от 24.02.2009 г. от Министерство
на труда и социалната политика.